Dernekpazarı İlçe Müftülüğü Resmi Web Sitesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

SOSYAL MEDYA

KUR'AN-I KERİM

HADİS-İ ŞERİF


DUALAR

Dua

İLMiHAL

DİYANET TV


DİYANET RADYO

DİYANET KURAN RADYO

KUR'AN ÖĞRENİYORUM

MEVZUAT

MEVZUAT

EHYS Sistemi

EHYS

DİBBYS

DİBBYS
Kuran Kurslarımızda Yeni Yapılanma

Kuran Kurslarımızda Yeni Yapılanma

Tarih 13 Eylül 2012, 11:19 Editör

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi hedefiyle yeni planlamar yaptı.

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

İHTİYAÇ ODAKLI

KUR’AN KURSLARI

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

(YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

 

Ankara – 2012

Bu öğretim programının Kur’an kurslarında uygulanması,

28.08.2012 tarihli ve 924 sayılı Başkanlık onayı ile uygun görülmüştür.


 

 GİRİŞ

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kur’an kursları, kültürümüzün şekillenmesinde önemli katkısı olan yaygın eğitim kurumlarından biridir. Günümüzde örgün öğretim süreci içinde bulunan veya bu süreci tamamlamış insanımızın büyük bir kısmı, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı; iman, ibadet, ahlak konularında temel bilgileri ve Hz. Peygamber’in hayatını önemli ölçüde bu kurumlardan öğrenmektedir.

Asırlar boyu milletimiz, ruhlarını Kur’an’ı Kerimle zenginleştirmek ve onun mesajı ile hayatlarına anlam vermek için gönül birliği yapmış, Kur’an’ı en güzel şekilde yazmak, okumak, hıfz etmek ve onun eşsiz mesajından nasiplenmek arzusuyla âdeta birbiriyle yarışmıştır. Bu çerçevede insanımız, Kur’an’ın sadece Mushaflarda değil, gönüllerde, dimağlarda ve hayatın her anında var olmasını isteyerek okumuş ve hafızasına kaydetmiştir.

Bunların yanı sıra, Kur’an kursları, milli birlik ve beraberliği pekiştiren, sevgi, saygı ve dostluk bağlarını güçlendiren, vatan, millet, bayrak, şehitlik, gazilik gibi milli değerleri aşılayan ve bir arada yaşama bilincinin oluşmasına katkıda bulunan kurumlardır.

Günümüzde;

Ø  Bilim ve teknolojideki gelişmeler,

Ø  İletişim imkânlarının artması,

Ø  Eğitim ortamlarının ve Kur’an kursu öğreticilerinin öğrenme ortamındaki rollerinin değişmesi ve çeşitlenmesi,

Ø  Bu kurumlara devam eden yetişkin profilinin farklılaşması,

Ø  İnsanımızın din konusundaki ilgi ve ihtiyaçlarının çeşitlenmesi,

Ø  Yetişkinlerin öğrenmeleriyle ilgili bilimsel verilerin yeni imkânlar sunması,

Ø  Yetişkinin sağlıklı din bilgilerini öğrenebileceği yetkin kaynak arayışı,

Ø  "Hayat boyu öğrenme" ve "öğrenmeyi öğrenme" gibi evrensel yaklaşımlar,

Kur’an kurslarındaki öğretim etkinliklerinin programlı hale getirilmesini önemli kılmaktadır. Bu bağlamda Kur’an Kursları Öğretim Programlarının teknoloji ve sosyal bilimlerin yanı sıra ilahiyat ve din eğitimi bilimindeki son gelişmelerden yararlanılarak geliştirilmesi amacıyla Kur’an kursları program geliştirme komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun oluşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatındaki ilgili görevlilere, Kur’an kursu öğreticilerine ve akademisyenlere yer verilmek suretiyle çoklu katılım esas alınmış, böylece programların geliştirilmesi sürecinde tüm paydaşlardan yararlanılmıştır.

              GEREKÇE

Başkanlığımız, Kur’an kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda hazırlanan ihtiyaç odaklı  “Kur’an Kursları Öğretim Programı” ile kamuda veya özel sektörde çalışan/çalışmayan vatandaşların tercih ettiği gün ve saatlerde istedikleri öğretim programlarına katılımları amaçlanmaktadır.

Böylece günlük hayatının koşuşturmasında vakitlerinin bir bölümünü Kur’an okumayı öğrenmeye veya dini bilgiler almaya ayıramayanların iş hayatından kopmadan Başkanlığımızın yaygın din eğitimi hizmetinden yararlanmaları sağlanacaktır.

Bu gerekçeden hareketle Başkanlığımız bir dizi çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalar yapılırken muhatap kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim programlarında çeşitliliğe gidilmiştir.

Bu itibarla;

1.    Kur’an kurslarındaki öğrenci profilinin zamanla değişmesi, kurslarımıza devam eden öğrencilerin yüzde % 66’sını 23 ve üzeri yaş grubu yetişkin ev hanımlarının teşkil etmesi,

2.    Kur’an kursuna devam eden öğrencilerin Ekim ayından Mayıs ayı sonuna kadar devam eden kurslara, bir eğitim-öğretim boyu devam edememeleri,

3.    Kırsal kesimde tarım ve mevsimlik işlerde çalışan vatandaşların bir eğitim öğretim süresini tamamlayamamaları,

4.    Mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen kamu, özel sektör ve kendi işinde çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta sonları iş saatleri dışında Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmayı arzuladıkları halde, mevcut eğitim-öğretim sisteminin buna uygun olmayışı sebebiyle,

İhtiyaç odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programı hazırlanmıştır.

2010-2011 ile 2011-2012 eğitim-öğretim yılında pilot olarak Kur’an kurslarında uygulanan ihtiyaç odaklı öğretim projesi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında tüm Türkiye genelinde uygulanacaktır.

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL YAKLAŞIMI

İhtiyaç Odaklı Öğretim Programı geliştirilirken;

A.      Eğitim Bilimi ve Program Geliştirme alanındaki yeni yaklaşım ve ilkeler,

B.       İlahiyat Bilimleri’nin verileri doğrultusunda temel yaklaşımın belirlenmesi

esas alınmıştır. Bu bağlamda;

1.    Öğrenen ve problem merkezli, öğrenenlerin bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini dikkate alan; öğrenen merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araştıran, sorgulayan, yorumlayan, işbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeyi temel kabul eden, Çerçeve-Esnek Öğretim Programı anlayışı benimsenmiştir.

2.    Çerçeve-Esnek Öğretim Programı anlayışına dayalı olarak hazırlanmış olan ihtiyaç odaklı öğretim programında öğreticiler, öğrenenlerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda neyi, ne kadar işleyeceklerine karar vererek, ders konularının sınırlarını belirleyebileceklerdir. Gerekli gördükleri konuları öğretime dahil edebilecekleri gibi, öncelikle işlenmesi gereken konuları öne alabilecek veya ileriki haftalara aktarabileceklerdir.

PROGRAMLARIN GENEL AMAÇLARI

Kur’an Kursları Öğretim Programının amacı Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

1.    İslam dininin değerlerini, insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmelerini sağlamak,

2.    Öğrendiği değerlerden yardım alarak kendi çözümlerini üretebilmelerini sağlamak,

3.    İslam dininin Allah-insan, İnsan-İnsan ve İnsan-Tabiat ilişkilerini düzenleyen boyutunu idrak etmelerini sağlamak,

4.    İbadetlerle ilgili bilgilerini davranışa dönüştürmek,

5.    İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’i Arapça metninden doğru ve usulüne uygun okuyabilmelerini sağlamak,

6.    İbadetleri ve toplum içinde gerçekleşen dini törenleri yerine getirebilecek yeterlikte Kur’an ezberine sahip olabilmelerini sağlamak,

7.   Kur’an-ı Kerim’i mealinden okuma alışkanlığı kazanabilmelerini ve hayata ilişkin prensipler çıkarabilmelerini gerçekleştirmek,

8.    Hz. Muhammed’in yaşantısından değerler üretebilmelerini gerçekleştirmek,

9.  Kültürler arası etkileşimin hızlandığı günümüzde, barış kültürünün geliştirilmesi ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında İslam dininin değerlerini yorumlayıp, barış ve hoşgörü ortamı oluşturmalarına yardımcı olmaktır.


UYGULANACAK PROGRAMLAR VE AÇIKLAMALAR

1.    Kur’an Kursları Temel Öğretim Programları (4 Dönem),

ü  Kur’an-ı Kerim+Dini Bilgiler

 

2.    Kur’an Kursları Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programları (3 Dönem),

ü  Kur’an-ı Kerim+Dini Bilgiler

 

3.    Ek Öğretim Programları,

ü  Kur’an-ı Kerim,

ü  Dini Bilgiler,

4.    Kur’an kurslarının hafta içi açık kalması esastır.

5.    İhtiyaç odaklı öğretim programı, temel öğretim programı, hafızlık eğitimi temel öğretim programı ve ek öğretim programlarından oluşmaktadır.

6.   Temel öğretim programında haftada 18, hafızlık eğitimi temel öğretim programı haftada 30 ve ek öğretim programlarında ise haftada 6 saat ders bulunmaktadır.

TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

1.  Kur’an kurslarında temel öğretim programları Başkanlıkça her yıl belirlenen eğitim-öğretim takvimi doğrultusunda 4 dönem halinde yürütülür.

2.   Her eğitim-öğretim dönemi, süre bakımından kendi içinde müstakildir ve bir ve ikinci dönem 9 haftadan, üç ve dördüncü dönem ise 8 haftadan oluşur.

3.  Öğrenci kayıtları, eylül ayında bütün dönemler için alınabileceği gibi her dönemin son haftası ile dönemlerin ilk haftasında öğrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde bulundurularak alınabilecektir.

4.   Öğrenciden, kendi beyanına dayalı olarak düzenlenen kursa Kayıt Dilekçesinden başka bir belge istenmeyecektir. Kayıt dilekçesi ilgili kursta muhafaza edilir.

5.   Sınıf açılabilmesi için en az 12 öğrencinin kayıtlı olması şarttır. Birden fazla öğreticisi bulunan kurslarda öğrenci sayısının toplamının 23 sayısını aşması halinde ikinci sınıf açılır.

6.   Bir kursta temel öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, aynı dönem içerisindeki ek öğretim programına kayıt yaptıramaz. Ancak başka bir kursta açılan ek öğretim programına kayıt yaptırabilir.

7.  Öğreticiler; yatılı veya hafızlığa çalışılan Kur’an kurslarında temel öğretim programına kayıt yaptıran öğrencileri, aynı dönem içerisinde ek öğretim programına kayıt yapabileceklerdir.

8.  Temel Öğretim Programını tamamlayan fakat başarılı olamayan öğrenci, istediği takdirde programa tekrar kayıt yaptırabilir.

9.   Temel öğretim programı eylül ayının dördüncü haftasında başlayacak mayıs ayının son haftası bitecektir. Bir eğitim-öğretim yılı 4 dönemden oluşmaktadır. 2’nci dönemden sonra iki hafta yarıyıl dinlenme tatili verilecektir.

10.  Temel öğretim programı ile ek öğretim programları öğrencilerin talepleri göz önünde bulundurularak cumartesi-pazar günleri de dahil olmak üzere haftanın her gününde uygun saatlerde, haftalık ders saati ile günlük ders saati sayısını geçmemek kaydıyla düzenlenebilir.

11.  Temel öğretim ve ek öğretim programları, Kur’an kurslarında veya müftülüğün uygun gördüğü diğer mekanlarda sınıf ortamında düzenlenecektir.

12.    Bir öğretici, temel ve ek öğretim programlarından günde en fazla toplam 6 saat ders yapar.

13.    Bir öğretici, temel öğretim programına ek olarak en çok iki ek öğretim programında görev alabilir.

14.    Bir öğretici, ek öğretim programı düzenlemeden yalnızca temel öğretim programı uygulayabilir.

15.    Temel öğretim programları haftalık toplam (Kur’an-ı Kerim+Dini Bilgiler) 18 saattir.

16.    Bu programda 18 saatin, 12 saati Kur’an-ı Kerim öğretimine, 6 saati ise dini bilgiler öğretimine ayrılır.

17.    Haftalık 18 saatlik program, mahalli şartlara göre haftanın günlerine (cumartesi-pazar dahil) dağıtılabilir.

Örneğin;

GÜNLER

1.Gün

2.Gün

3.Gün

4.Gün

5.Gün

6.Gün

Toplam

1.Alternatif

4

4

4

4

2

--

18

2.Alternatif

5

5

4

4

--

--

18

3.Alternatif

6

6

6

--

--

--

18

4.Alternatif

3

3

3

3

3

3

18

18.    Bir günde 6 saat ders işleyecek öğretici dersleri öğleden önce ve sonraya 3+3 veya 4+2 şeklinde taksim eder.

19.    Bir öğretici 2. ve 3. alternatifleri tercih ettiği takdirde, boş kalan günlerde ek öğretim programı açması gerekir.

20.    Bir dönemde yeterli öğrenci bulunamaması halinde öğreticiler, öncelikle ihtiyaç duyulan diğer kurslarda, bunun mümkün olmaması halinde din hizmetlerinde görevlendirilir. Din hizmetlerinde görevlendirme yılda en fazla bir dönem süresince yapılabilir.

21.   Kur’an kursu bulunmayan yerlerde müftülük tarafından uygun görülen mekanlarda “D Grubu” statüsünde Kur’an kursu hizmetleri düzenlenir. (Yönerge Bkz.19 Mad.) Bu kurslarda isteğe bağlı olarak temel ve ek öğretim programları uygulanır.

22.    Programların açılması, uygulanması, rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi “İl Eğitim Kurulu” tarafından yapılır.

23.    Bir döneme devam ettiği halde katıldığı düzeyde başarılı olamayan öğrenci istemesi halinde aynı dönemi tekrar edebileceği gibi sonraki dönemlere de devam edebilir.

24.    Temel öğretim programında bir veya birkaç döneme katılan öğrencilere, öğretici ve müftünün imzası ile “Kur’an Kursu Katılım Belgesi” düzenlenir.

25.    Kur’an kursunda herhangi bir veya birden fazla programa kayıt yaptıran öğrenciye sadece tek sicil numarası verilir.

26.    Kur’an Kursu Başarı Belgesi almaya hak kazananlar kursta bulunan Belge Deftere kayıt edilir.

27.    Bir eğitim takviminde temel öğretim programından 4 döneme katılan veya ek öğretim programında kurlara katılan ve başarı belgesi almak isteyen öğrencilere, 4. Dönemin sonunda sınav yapılarak başarılı olanlara “Kur’an Kursu Başarı Belgesi” düzenlenir.

TEMEL ÖĞRETİM PROGRAM TAKVİMİ

(2012-2013 eğitim-öğretim yılı örneği)

17 Eylül-28 Eylül 2012

Kayıt

24 Eylül 2012 tarihinde başlar ve 23 Kasım 2012 tarihinde sona erer.

1. Dönem

Haftada 18 saat

9 hafta

162 saat

19 Kasım-30 Kasım 2012

Kayıt

26 Kasım 2012 tarihinde başlar ve 25 Ocak 2013 tarihinde sona erer.

2. Dönem

Haftada 18 saat

9 hafta

162 saat

21 Ocak-15 Şubat 2013

Kayıt

28 Ocak-08 Şubat 2013

Tatil

11 Şubat 2013 tarihinde başlar ve 05 Nisan 2013 tarihinde sona erer.

3. Dönem

Haftada 18 saat

8 hafta

144 saat

01 Nisan-12 Nisan 2013

Kayıt

08 Nisan 2013 tarihinde başlar ve 31 Mayıs 2013 tarihinde sona erer.

4. Dönem

Haftada 18 saat

8 hafta

144 saat

T  O  P  L  A  M

612 saat

 

HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMLARI

UYGULAMA ESASLARI

1. Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programları en az 12 öğrencinin müracaat etmesi halinde açılır.

2.  Hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarında yüzünden okunan sınıflarda bir yılda 3 dönem halinde yürütülür ve her dönem 16 haftadan oluşur. Dönemler bir birinden ayrı ve müstakildir.

3.  Öğrenci kayıtları bir ay süre ile dönem başlamadan önce yapılır.

4.  Öğrenciler her dönemin sonunda Hafızlık Takip Komisyonu tarafından sınav yapılır ve başarılı olanlar Hafızlık Eğitimi Programına kayıt edilebilir.

5.  Bu programın uygulandığı sınıflarda günde 5 ve haftada 30 saat ders yapılır.

6. Programda haftada 30 saat dersin, 24 saati Kur’an-ı Kerim öğretimine 6 saati ise Dini Bilgiler öğretimine ayrılır.

7.  Programın sonunda yapılan sınavda Hafızlık Takip Komisyonunca başarılı görülmeyen öğrenciler, aynı veya başka bir kursta düzeylerine uygun temel öğretim programına kayıt edilir.

8. Bu programı uygulayan öğreticiler aynı dönemde aynı veya başka bir kursta temel öğretim veya ek öğretim programı düzenleyemezler.

9.  Öğrencisi hafızlık eğitimine ayrılan ve bir sonraki dönemde bu programa öğrencisi olmayan öğreticilere, aynı veya başka bir kursta temel öğretim veya ek öğretim programlarında görev verilir.

10. Dışarıdan kendi imkanları ile Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve hafızlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, Hafızlık Takip Komisyonu tarafından yapılan sınavlara katılabilir ve başarılı olmaları halinde Hafızlık Eğitimi Programına kayıt edilebilir.

HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM PROGRAMI TAKVİMİ

(2012-2013 eğitim-öğretim yılı örneği)

01-24 Eylül 2012

Kayıt

24 Eylül 2012 tarihinde başlar

1. Dönem

Haftada 30 saat

16 hafta

480 saat

01-31 Ocak 2013

Kayıt

11 Şubat 2013 tarihinde başlar

2. Dönem

Haftada 30 saat

16 hafta

480 saat

01-31 Mayıs 2013

Kayıt

11 Haziran 2013 tarihinde başlar

3. Dönem

Haftada 30 saat

16 hafta

480 saat

 

EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

1. Ek Öğretim Programları en az 12 öğrencinin müracaat etmesi halinde açılır.

2. Kayıt döneminde öğrenciler Ek Öğretim Programları hakkında bilgilendirilir. Öğrenciler bu programlara “Kayıt Dilekçesi”ni doldurarak başvururlar. Yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığında öğrenci çoğunluğunun talep ettiği gün ve saatlerde ek öğretim programları uygulanır.

3.  Gelen talepler, sınıf açma sayısına ulaştığında, Temel Öğretim Programından bağımsız olarak da Ek Öğretim Programları açılabilir.

4.  Ek öğretim programlarının eğitim-öğretim yılı içerisinde tamamlanacak şekilde planlanması esastır. Ancak resmi ve idari tatillere denk gelmesi halinde ek öğretim programının tatil sonrasında 8 haftaya tamamlanması gerekir.

5.  Herhangi bir ek öğretim programına kayıt olmuş öğrenci, başka ek öğretim programlarına da kayıt yaptırabilir.

6.  Bir kursta hazır bulunuşluk düzeylerine göre, aynı öğrenci grubuna en fazla 3 ayrı ek öğretim programı açılabilir.

7.  Temel öğretim programı düzenlemeyen öğreticiler, en az 3, en fazla 5 ek öğretim programı açabilirler.

8.  Ek Öğretim Programlarının her biri 48 ders saatidir. Bu programlar haftada 6 saat olarak uygulanır. Ek programlar kur esasına dayalı olarak yürütülür. Bir dönem 8 haftadır. (6x8=48) Ancak Hatim Kuru 18 hafta (6x18=108) üzerinden planlanmıştır.

9.  Ek Öğretim Programları;

a.    Kur’an-ı Kerim;

ü  Kur: Öğrenme,

ü  Kur: Tecvitli Okuma,

ü  Kur: Güzel Okuma ve Ezber,

ü  Kur: Ezber ve Anlam

ü  Kur: Hatim

b.    Dini Bilgiler

ü  İtikat Kuru

ü  İbadet Kuru

ü  Ahlak Kuru

ü  Siyer Kuru

ü  Yoğunlaştırılmış Temel Dini Bilgiler Kuru

10.  Kur’an-ı Kerimi Tecvitli Okuma Kuru hariç, diğer kurlarda tecvit konuları müstakil anlatılmayacak, örnekleri geldiğinde uygulamalı olarak öğretilecektir.

11.  Ek Öğretim Programları (Kur’an-ı Kerim) aşamalılık esasına göre hazırlanmıştır. Öğretici seviye tespit sınavı yaparak öğrencileri kendi seviyelerine uygun kura kaydeder. Öğretici 8 haftanın sonunda ölçme ve değerlendirme yaparak öğrencinin bir üst kura katılıp katılamayacağını belirler. Başarısız olanlara katılım belgesi verilerek, aynı kuru tekrar etmeleri istenir.

12.  Dini bilgiler öğrenme alanları, birbirinden bağımsız kurlardır. Başarısız olanlar ise katılım belgesi alarak aynı kuru tekrar ederler.

13. Ek Öğretim programları, cumartesi-pazar dâhil olmak üzere haftanın farklı günlerinde uygulanabilir. Programın uygulanacağı gün ve saatler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda mahalli şartlara göre düzenlenir. Ek öğretim programları (hatim kuru hariç) 48 ders saati göz önünde bulundurularak belirlenir.

Bu programlar;

GÜNLER

1. Gün

2. Gün

3. Gün

4. Gün

5. Gün

Toplam

1. Alternatif

2

2

2

--

--

6

2. Alternatif

3

3

--

--

--

6

3. Alternatif

4

2

--

--

--

6

4. Alternatif

1

1

1

1

2

6

 şeklinde uygulanabilir.

NOT: Müfredat, plan ve ekleri müftülüklerden öğrenilebilir.

Bu haber 1658 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kur'an Kurslarımız

Kermese Davet

Kermese Davet Yarın Saat: 10.00 da açılışı yapılacak olan ve Bölge Kız Kuran Kursu yararına .....BUGÜN 10.00 da AÇILDI SAYIN KAYM...

Öğrencilerimize Uzungölde İftar

Öğrencilerimize Uzungölde İftar Gülen Mahallesi Erkek Kuran Kursu öğrencilerimize Uzungöl İnan Tesislerinde İftar verildi.

BİMER


HAFTANIN HUTBESİ

NAMAZ

NAMAZ VAKİTLERİ


DİB Tüm Duyurular

Diyanet Tüm Duyurular

MOBİL UYGULAMALAR

MOBİL UYGULAMALAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Dernekpazarı İlçe Müftülüğü Resmi Web Sitesi
Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu | Soru Cevap Yönetimi  | Ziyaretçi Defteri Yönetimi

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi